Anti-patterns are bad-design patterns in software development that are considered bad programming practices. So a pattern is an idea of how to solve a problem of some class, an anti-pattern is an idea of how not to solve it because implementing that idea would result in bad design.

An anti-pattern is just like a pattern, except that instead of a solution it gives something that looks superficially like a solution, but isn’t one. (Koenig, 1995)

The term anti-patterns were defined in Andrew Koenig’s article Patterns and Anti-Patterns in the C ++ column published in the Journal of Object-Oriented Programming in…


In this article, I will try to tell you about the general structure of GitLab.

GitLab is a web-based DevOps cycle tool, we can say it as a platform that includes all the processes needed to execute a project.

Continuous Integration (CI) and Continuous Deployment (CD), bug registration, code analysis, and wiki support are the first prominent features.

It has an Open-Source license and this platform is GitLab inc. as of August 2017. It is being developed by 171 team members in 31 different countries.

In addition, more than 1200 people contributed in total.

We can also say that developers…


Analiz modelleri arasında en çok kullanılanları şu şekildedir;

Party, Accountability, Observation, Inventory,

Accounting, Trading, Contracts ve Facades Pattern

Bunlardan Party ve Accountability Pattern’i ele alalım.

Party Analysis Pattern (Parti Modeli)

Bir kayıt sisteminin analizi sırasında, göz önünde bulundurulması gereken birkaç öğrenci türü (Person), profesör(Person), yönetici(Person) ve bölüm(Company) ve kampüs (Company) olduğunu tespit ediyoruz.

Bu model kişi ve kuruluşun benzer sorumluluklarını göstermektedir.
Bu model kişi ve kuruluşun benzer sorumluluklarını göstermektedir.
Resim 1.1 — Bu model kişi ve kuruluşun benzer sorumluluklarını göstermektedir.

Bunların her birinin bazı ortak özellikleri vardır.

“Adı, sokak adresi, ili, ilçesi, posta kodu, bir tür kimlik, doğum tarihi vb.”

Her bir rol için birçok kez ad, adres, il, ilçe vb. alanları tanımlamam ve saklamam gerekiyor.

Bu modeli OOP standartları arasında yer alan Polimorfizm yaklaşımına uygun bir…


Strategy tasarım deseni behavioral kategorisinde yer alan ve dofactory.com sitesine göre %80 oranına sahip basit bir tasarım desenidir.

Büyük bir uygulama tasarlamak, karmaşık bağlantı ve nesnelerin yönetilebilir olmasını gerektirir. OOP bunu yapmak için bir tasarım yeteneği sağlıyor elbette ancak OOP tarafından tasarlanan uygulamamızda bozulmaya yol açabilecek sorunlar ortaya çıkabilir.

Uzun ömürlü bir model elde etmek için bir tasarım desenine ihtiyacımız var.

Bu nedenle desenler, bu sorunların üstesinden gelebilmek için 1966 yılında Christopher Alexander tarafından mimari bir konsept olarak ortaya çıkmıştır.

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ve John Vlissides (Gang of Four) tarafından yazılan “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented…


Selamlar,

Bu yazımda size yüz tanıma sistemi hakkında edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım.

Microsoft’un Visual Studio Code editörü ile platform bağımsız kod geliştirebiliyoruz artık. Mac OS işletim sistemi ile vscode gayet başarılı çalışıyor bu arada.

OpenCV Nedir ?


Yeniden Kullanılabilir Nesne Modelleri

Selamlar,

Serinin bu kısmında Analiz Modeli kavramından ve yapısından bahsedeceğim.

Analiz modelleri, uygulamalar arasında yeniden kullanılabilirlik alanındaki modelleri yakalayan kalıplardır.

Martin Fowler ilk olarak 1997’de Analiz Kalıpları terimini ortaya atmıştır.

Fowler, zaman içerisinde 50’den fazla analiz modeli tanımladı. Bu kalıplar, bir uygulama etki alanındaki kavramsal modellerin yakalanmasına yardımcı olan yapılardan oluşur ve sıklıkla iş analisti ve sistem analisti tarafından ihtiyaç duyulan modellerdir.


Selamlar,

Size yazılım mühendisliğinde kavramsal modellerden olan “Analysis Pattern” hakkında 3 makaleden oluşan bir seri ile bilgi vermeye çalışacağım.

Serinin ilk konusu Tasarım Desenlerinin Doğuşu;

Bu yazımda size design pattern nedir ne amaçla ortaya çıkmıştır biraz bunlardan bahsedeceğim.

Yazılım mühendisliğinde tasarım deseni, yazılım tasarımında sık karşılaşılan bir soruna genel tekrarlanabilir bir çözümdür.

Genel tekrarlanabilir kısmına dikkat çekmek istiyorum çünkü ortaya çıkarılan tasarım birçok farklı durumda yaşanılan sorunun nasıl çözüleceğine dair bir açıklama veya şablondur.

Şunu da söylemem gerekir ki tasarım deseni doğrudan koda dönüştürülebilen bitmiş bir tasarım değildir.

Tasarım kalıpları, test edilmiş ve kanıtlanmış geliştirme teknikleri sağlayarak kodlama sürecini hızlandırabilir…

Mennan Sevim

Software Development Engineer @Trendyol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store